Privacy Policy

Therapie | Bewustwording | Massages

PRIVACY VERKLARING

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacy verklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is opgesteld 15 februari 2021

Massagepraktijk ZenMirgevestigd aan de Oudwijkerdwarsstraat 61 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

CONTACTGEGEVENS

Mirette van Dreumel, massagetherapeut en eigenaar van Massagepraktijk ZenMir, Oudwijkerdwarsstraat 61, 3581 LB, Utrecht, 06-48978792 www.zenmirmassages.net. info@zenmirmassages.net
Mirette van Dreumel is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk ZenMir

PERSOONSGEGEVENS

Mirette van Dreumel verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld gegevens die u aan ons verstrekt via de website, telefoon, email en app. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Contact gegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Inhoud communicatie
 • Naam zorgverzekeraar
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens, zoals melding bij Veilig ThuisOverige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek, in correspondentie of telefonisch.BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKENMassagepraktijk ZenMir verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

• Gegevens met betrekking tot jouw gezondheid

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Massagepraktijk ZenMir verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om contact met u op te nemen of e-mail indien dit nodig is om de dienstverlening uitte voeren;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het agenderen van uw afspraak in een Google Calendar. (connectie d.m.v. Google API)

GRONDSLAGEN

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO)
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Mirette van Dreumel hier gerechtvaardigde belangen bij heeft;

Welke zijn;

 • Het zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en beheer van haar systemen;Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMINGMassagepraktijk ZenMir neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld medewerker Massagepraktijk ZenMir) tussen zit.VERSTEKKING AAN DERDENIn het kader van haar dienstverlening kan Mirette van Dreumel persoonsgegevens uitwisselen. Dit gebeurd uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mirette van Dreumel zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWARENMirette van Dreumel zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doeken te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat Mirette van Dreumel zich moet houden aan de wettelijk bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.HOE WIJ UW GEGEVENS BEVEILIGENWij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft Mirette van Dreumel passende beveiligingsmaatregelen genomen.PROFILERINGCOOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNIEKENop de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies werden uw IP-adres en de systeem infromatie van uw apparaat verwerkt.
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de ze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij later bezoek worden herkend.JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder ‘cookies’).

FUNCTIONELE EN ANALYTISCHE COOKIES

Wij maken gebruik van technische, analytische en functionele cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en het gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

UW RECHTEN

U heeft het recht om Mirette van Dreumel een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Mirette van Dreumel verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van persoonsgegevens kunt u sturen naar: Mirette van Dreumel; info@zenmirmassages.net

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk ZenMir kunt u ons dit ten aller tijde laten weten. Mocht u er met ons niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 13 oktober 2021
Mirette van Dreumel kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.