Algemene voorwaarden

Therapie | Bewustwording | Massages

Mocht je verhinderd zijn op het tijdstip van de afspraak, meld dit dan zsm aan mij zodat ik daar met inplannen rekening mee kan houden. Bij een afzegging binnen 24 uur voor de afspraak ben ik genoodzaakt 50% van de kosten voor de sessie aan jou als klant door te berekenen. Je zult hiervan een factuur ontvangen.

Privacyverklaring
· Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Zen Mir massages is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CLIÉNTENDOSSIER

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelaar, een dossier aanleg voor massagetherapie sessies. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen er in het dossier gegevens worden opgenomen die voor jouw massagetherapie noodzakelijk zijn en die ik,
na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij de huisarts.

BESCHERMING INFORMATIE

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend massagetherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Daarnaast heb Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

GEBRUIK EN BEWARING

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

DE ZORGFACTUUR

Tip: Kijk vooraf in jouw aanvullende verzekering en polisvoorwaarden of deze voldoen aan een vergoeding.
Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kan declareren bij je zorgverzekeraar.

je naam, adres en woonplaats
jouw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden – oktober 2021 – Massagepraktijk ZenMir

Massagepraktijk ZenMir

de kosten van het consult

Afhankelijk van je aanvullende verzekering en zorgverzekeraar wordt Massagetherapie vergoed.
https://vbag.nl/voor-consument/vergoedingen.html

Massage wordt helaas niet vergoed.

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en Klacht- en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ.
VBAG-lidmaatschapsnummer is 22007002
RBCZ: 210074R

AGB code: 90068321

Ik ben lid van het Holos Netwerk https://holosmassagetherapie.nl/ Platvorm voor massage en massagetherapie

Massagepraktijk ZenMir

page2image3235471696 page2image3235472064 page2image3235472368

Algemene Voorwaarden – oktober 2021 – Massagepraktijk ZenMir